Disclaimer

De tekst is van toepassing op deze website (www.tekenhuis.nl), haar onderliggende pagina’s en (media)inhoud. Door deze website te bekijken/gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Tekenhuis heeft zorg en aandacht voor het actualiseren en aanvullen van de inhoud van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Indien onvolledigheden/onjuistheden voorkomen op deze site, willen wij u vriendelijk verzoeken om contact met ons op te nemen.

Tekenhuis kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade door gebruik van de website of de inhoud van deze website of de verspreiding hiervan.

Tekenhuis kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor verwijzingen/koppelingen of de inhoud van websites waarnaar verwezen/doorgekoppeld wordt of voor de aan deze/die website gekoppelde bestanden.

Tekenhuis heeft het recht naar eigen inzicht/wens de website te veranderen of te verwijderen met/of zonder voorafgaande mededeling en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze wijziging en of verwijdering.

Tekenhuis is (intellectueel) eigenaar van de gehele inhoud van deze website, tenzij anders vermeld. Bij informatie (tekst, filmpjes of afbeeldingen) van derden is dit als zodanig vermeld. Mocht u een vermelding onjuist vinden of missen, dan willen wij u vriendelijk verzoeken om contact met ons op te nemen.

Tekenhuis behoudt zich het recht om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of gebruik te maken van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden.

De inhoud van deze website is alleen bedoeld voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

Niets van deze website mag, in welke vorm dan ook, worden gebruikt, gekopieerd, opgeslagen, gedistribueerd en anders geëxploiteerd zonder schriftelijke toestemming van Tekenhuis.

Privacy Statement

Bouwkundig teken- en ontwerpbureau Tekenhuis, gevestigd aan Industrieweg 18g 8061 RB Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.tekenhuis.nl
Industrieweg 18g
8061 RB Hasselt
0384773293

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tekenhuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tekenhuis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tekenhuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tekenhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden;
Personalia > Bewaartermijn > 10 jaar > Reden: archivering;
Adres > Bewaartermijn > 10 jaar Reden: archivering.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tekenhuis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor het verlenen van een dienst van een derde partij.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tekenhuis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tekenhuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tekenhuis.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tekenhuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tekenhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@tekenhuis.nl